L æ r i n g s p s y k o l o g i Frode Svartdal og Magne Arve Flaten Oslo: Ad Notam Gyldendal 1998

Hva sier kritikerne?


  "Det er grunn til å sette kryss i taket, slå hjul, kjøpe blomster eller iverksette hvilke som helst andre markeringsformer som måtte falle naturlig for den enkelte: Endelig foreligger det en generell innføringsbok i læringspsykologi på norsk, tilmed et begripelig norsk, og den er god."

  [...]

  "...når det gjelder det faglige innhold [kan jeg] til tider knapt styre min begeistring. Her står forfatterne på fjellstø bein. Både framstilling og stoffutvalg viser overlegen beherskelse av de mange forsknings- og teoritradisjonene, og stor evne til å framstille både basisstoff og mer komplekse sammenhenger på en oversiktlig og forståelig måte. [...] Når språket i tillegg er lettflytende, presist og enkelt uten det unødig tekniske akademiske jåleri fagfeltet ofte innbyr til bidrar det ytterligere til å gjøre boken til en hyggelig leseropplevelse. En real faglig kosestund."

  Jon Arne Fartsethås, Diskriminanten 1/98


  "På norsk foreligger det ingen tekst som så grundig og detaljert går gjennom enkle læringsformer som reflekslæring, klassisk og operant betinging, imitasjon og observasjonslæring. En leser som ønsker en god fremstilling av disse temaer kan neppe finne en bedre bok. Herved varmt anbefalt!"

  Tore Helstrup, Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 35, 1998