Læringspsykologi
Frode Svartdal & Magne Arve Flaten
Universitetet i Tromsø
Oslo: Ad Notam Gyldendal 1998

Bken er beregnet på universitets-/høyskolenivå. Boken gir en balansert fremstilling og diskusjon av de viktigste sentrale læringspsykologiske temaer og problemstillinger. På denen siden finner du noen smakebiter av innholdet samt annet stoff om læringspsykologi. Sidene blir jevnlig oppdatert. Utdragene er gjengitt med tillatelse fra forlaget. ISBN 82-417-0238-8

© Frode Svartdal · Magne A. Flaten · Gyldendal AkademiskKap. 1 · Introduksjon

I Grunnleggende prinsipper

Kap. 2 · Reflekser og ikke-assosiative læringsformer
Kap. 3 · Klassisk betinging
Kap. 4 · Operant betinging: Grunnleggende prinsipper
Kap. 5 · Operant betinging: Sentrale forskningstemaer
Kap. 6 · Operant betinging: Aversiv kontroll
Kap. 7 · Imitasjon og observasjonslæring
Kap. 8 · Kompleksiteter i forståelse og klassifikasjon av læring

II Teoretiske fortolkninger og problemområder

Kap. 9 · Kognitive mekanismer i læring
Kap. 10 · Kognitive mekanismer i klassisk og operant betinging
Kap. 11 · Biologiske mekanismer i læring

III Anvendelser

Kap. 12 · Anvendelser av læringsprinsipperKommentarer? E-post

Andre bøker (se Bokkilden)
Svartdal (Red.), Psykologi: En introduksjon  Overskeid/Svartdal: Det ubevisste og moderne vitenskap  Eikeseth & Svartdal (Red), Anvendt atferdsanalyse  Svartdal, Psykologiens forskningsmetoder (2. utgave)  Svartdal: Begreper i læringspsykologi